Generalforsamling 2019

Der er ordinær generalforsamling i Schubertselskabet

Dato: tirsdag den 14. maj

Tid: kl. 18.00 – 20.30

Sted: Koncertsalen i Roskilde Gymnasium

På Selskabets ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Præsidentens beretning
3. Gennemgang af årsregnskab
4. Fastsættelse af årets medlemskontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg af: a. Styrelse b. Ekstern revisor
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen arrangeres fælles spisning og en lille koncert med årets talent.