GENERALFORSAMLING 2018

Der er ordinær generalforsamling i Schubertselskabet

Dato: onsdag den 16. maj

Tid: kl. 18.00 – 20.00

Sted: Den gamle byrådssal på Stændertorvet, Roskilde

På Selskabets ordinære generalforsamling behandles
følgende dagsorden (se vedtægter):

1. Valg af dirigent
2. Præsidentens beretning
3. Gennemgang af årsregnskab
4. Fastsættelse af årets medlemskontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg af: a. Styrelse b. Ekstern revisor
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen arrangeres fælles spisning og et mindre arrangement.